Novi listići

Tražilice, Zadaci s riječima, Pronađi uljeza

Nizovi ljeto
Pronađi sjenu - ljeto
Umetni riješ koja nedostaje

Izdvojeno

Matematika

Uspoređivanje do 10 sa sličicama lopticama

Čitanje

Čitanje s razumijevanjem opis djevojčice

Osmosmjerke

osmosmjerka na temu proljeća

Priroda

Fotosinteza

MATEMATIKA

 • brojevi do 10
 • zbrajanje i oduzimanje
 • brojevni pravac
 • uspoređivanje brojeva
Dijelovi biljke. Fotosinteza-

PRIRODA

 • dijelovi biljke 
 • fotosinteza
Čitanje s razumijevanjem, uzrok-posljedica.

ČITANJE

 • čitanje s razumijevanjem
 • uzrok-posljedica
 • umetanje riječi
Percepcija Nastavi niz, pronađi sjenu, izbaci uljeza.

PERCEPCIJA

 • nastavi niz
 • pronađi sjenu
 • izbaci uljeza
enigmatika slika

ENIGMATIKA

 • križaljke
 • labirinti
 • osmosmjerke